Erçel Yapı Kampanya
Ücretsiz danışma hattı: 0 850 303 0 734            +Erçel Organizasyon   |   +Erçel Yapı   |   +YazSil Neon Tabela   |   +Sonsuz Ayna   |   +Balayı Organizasyon 
MOD_REGISTER_PLUGIN_ALERT

Açık Arttırma Satış - Kentsel Dönüşüm Büyükçekmece

Açık artırmayla satış

Bu çoğunluğa katılmayanların arsa payları için bakanlıkça rayiç değeri tespit ettirilerek bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacak. Paydaşlar alamazsa bu paylar, tespit edilen rayiç bedeli bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına tescil edilecek. Uygun görülenler TOKİ’ye veya belediyeye devredilecek. Üzerindeki bina yıkılmış olan arsanın mâliklerine yapılan tebligatı takip eden 30 gün içinde en az üçte iki çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması halinde acele kamulaştırma yoluna da gidilebilecek.


Detaylar için ARAYINIZ
0850 30 30 734
0543 347 69 20